HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VIÊN TRUNG TÂM BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC NƯỚC VIỆT XANH
2015-10-05 08:45:08 | Quản trị viên

Giới thiệu

Mạng lưới tình nguyện viên của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) được khởi xướng từ những hoạt động đầu tiên ngay sau khi tổ chức được thành lập vào cuối năm 2012. Với phương châm sử dụng nguồn lực từ cộng đồng để bảo tồn đa dạng sinh học, Trung tâm GreenViet đã ý thức được vai trò quan trọng của mạng lưới các tình nguyện viên tại địa phương. Từ năm 2012, đã có hơn 100 tình nguyện viên được huy động tại thành phố Đà Nẵng. Nguồn lực dồi dào từ sức trẻ và tâm huyết của mạng lưới tình nguyện viên đã giúp thực hiện hàng chục chương trình, dự án, sự kiện và các phong trào tại Đà Nẵng.

Hình thức hoạt động

Tình nguyện viên được huy động theo từng chương trình và dự án cụ thể, chủ yếu được tổ chức tại Đà Nẵng. Các hoạt động được chia thành hai mảng chính:

Một số lợi ích khi tham gia hoạt động tình nguyện cùng GreenViet

- Có cơ hội được tìm hiểu các kiến thức về đa dạng sinh học nói chung và kiến thức về khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nói riêng;

- Có cơ hội tham gia đóng góp thời gian và sức lực tuổi trẻ trong việc bảo vệ các loài động thực vật hoang dã của địa phương và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước;

- Năng lực cá nhân được nâng cao trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án cụ thể liên quan đến nghiên cứu khoa học, truyền thông và giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời qua quá trình làm việc với các cán bộ và chuyên gia tư vấn của Trung tâm GreenViet, năng lực và các kỹ năng sẽ được trau dồi để trở nên chuyên nghiệp hơn;

- Trung tâm GreenViet luôn chú ý tập huấn nâng cao năng lực làm việc cho tình nguyện viên trong từng dự án cụ thể nhằm đạt kết quả tốt nhất; đồng thời trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện sẽ luôn ưu tiên sự tham gia và góp ý kiến của lực lượng tình nguyện viên;

- Một số chương trình tập huấn – hội thảo để nâng cao năng lực, kiến thức về Đa dạng sinh học, kỹ năng thực hiện các dự án, chương trình, sự kiện do Trung tâm GreenViet và mạng lưới của GreenViet tổ chức, điều phối, các bạn tình nguyện viên xuất sắc sẽ được giới thiệu tham gia;

- Trung tâm ghi nhận những đóng góp của tình nguyên viên (TNV) và viết thư giới thiệu tới các tổ chức, cơ quan theo yêu cầu của TNV;

- Các tài liệu tại văn phòng Trung tâm GreenViet là khối lượng kiến thức khổng lồ mà lực lượng tình nguyện viên có thể tiếp cận để sử dụng cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

Cách thức đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện cùng GreenViet

Các bạn có thể đăng ký theo từng hoạt động khi Trung tâm GreenViet có lời kêu gọi, hoặc gửi email đăng ký đến Trung tâm theo nội dung:

Email được gửi tới admin@greenviet.org với tiêu đề “Đăng ký tình nguyện viên

Quy chế TNVTại đây

Để biết thêm thông tin về các hoạt động tình nguyện với Trung tâm GreenViet, vui lòng xem thêm trên trang thông tin tại địa chỉ www.greenviet.org hoặc email đến admin@greenviet.org.


Tin khác

Thư viện