ĐA DẠNG KHU HỆ LƯỠNG CƯ – BÒ SÁT Ở HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN
2016-07-01 15:09:45 | Quản trị viên

Trong đợt khảo sát đa dạng sinh học ở khu vực huyện Bắc ái, phòng Nghiên cứu khoa học của Trung tâm GreenViet đã ghi nhận tổng cộng 26 loài Lưỡng cư – Bò sát, trong đó có 5 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam 2007 và Danh lục đỏ IUCN.

Bác ái là huyện miền núi, nằm phía Tây - Bắc tỉnh Ninh Thuận, nơi đây có điều kiện khí hậu khá khô nóng với lượng mưa ít. Ngoài khu vực Vườn quốc gia Phước Bình, các vùng rừng khác của huyện Bác Ái thuộc dạng rừng khộp rụng lá theo mùa, thảm thực vật thưa và khá nghèo nàn với các loài cây chủ yếu là cây họ Dầu, giang le trên nền đất khô, nhiều đá granit. Khu hệ động vật ở các khu rừng này cũng khá đơn điệu.

Chuyến khảo sát của phòng Nghiên cứu khoa học Trung tâm GreenViet kéo dài 11 ngày ở vùng rừng thuộc 3 xã Phước Hòa, Phước Tân và Phước Tiến thuộc huyện Bác Ái – Ninh Thuận. Về khu hệ Lưỡng cư –Bò sát, chúng tôi đã ghi nhận được 26 loài bao gồm 10 loài Lưỡng cư và 16 loài Bò sát. Trong đó có 5 loài quý hiếm là:

1. Ếch cây trung bộ - VU - IUCN;

2. Nhái lưỡi - NT - IUCN;

3. Tắc kè hoa - VU- Sách Đỏ VN 2007;

4. Kỳ đà vân - EN- Sách Đỏ VN 2007

, nhóm I CITES và IIB trong nghị định 32/2006-NĐ-CP;

5. Kỳ tôm - VU-Sách Đỏ VN 2007. 

Một số hình ảnh Lưỡng cư – Bò sát ghi nhận được:

Cóc nước lima - Occidozyga lima

Cóc nước marten- Occidozyga martensii

Nhái lưỡi - Glyphoglossus molossus

Ễnh ương thường  - Kaloula pulchra

Ếch cây mép trắng -Polypedates leucomystax 

Rắn lục núi - Ovophis monticola

Kỳ đà vân - Varanus bengalensis

Thạch sùng bao rin - Hemidactylus bowringii

Thằn lằn bay xám - Draco maculatus

Lui điu chỉ - Takydromus sexlineatus

Liu điu kuc-ni  - Takydromus kuehnei

Rắn roi thường - Ahaetulla prasina

Nguồn: Hoàng Quốc Huy/GreenViet


Tin khác

Thư viện