Đối tác & Nhà tài trợ
2017-07-25 03:32:07 | Quản trị viên

GreenViet không thể đạt được những thành công và phát triển như hiện tại nếu như không có sự hỗ trợ từ các đối tác và nhà tài trợ. Chúng tôi xin cảm ơn các tổ chức và đơn vị dưới đây đã đồng hành cùng GreenViet trong những năm qua.

 Khoa Sinh - Môi trường, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

LVDI International

 San Diego Zoo Global (Sở thú San Diego Quốc tế)

International Union for Conservation of Nature (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế)

Critical Ecosystem Partnership Fund (Quỹ Hợp tác Hệ sinh thái Quan trọng)

Frankfurt Zoological Society (Hội Động vật học Frankfurt)

WWF (Quỹ Động vật Quốc tế)

PanNature (Trung tâm Con người và Thiên nhiên)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng

Evergreen Labs

Endangered Primate Rescue Center (Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp)

Ban Quản lý Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm

Disney Conservation Fund (Quỹ bảo tồn Disney)

 


Tin khác

Thư viện